در صورتی که در امر خرید سوالی دارید از صفحه تماس با ما، با تیم ویدابال در تماس باشید.

درباره ما

به سبک ویدابال یعنی به سبک خودت باش ..،

یعنی به سلیقه خودت ،

پر از جسارتِ از سرِ عشق به زیبا بودن ،

زیبا ماندن ..

در حالي که همه ما ویدابالی ها معتقدیم که تو .. زیبا بودی . هستی و خواهی ماند.

پس میخواهیم کمکت کنیم که جهان خودت رو خوشحال کنی و به دیگران تفاوت و سبک زندگی بر پایه زیبایی و سلامتی رو یاد بدی .

ما در این مسیر همگام با تو قدم بر میداریم .

که سبک زیبایی خودت رو در این جهان پر هیاهو نشون بدی..

به سبک ویدابال باش

از طرف ویدابالی ها